ANKARA’MIN ATATÜRK’SÜZ BAŞKANI ??!!..
ANKARA’MIN ATATÜRK’SÜZ BAŞKANI ??!!..
Bu  Başka  Bir  Açlık !..
Bu Başka Bir Açlık !..
6 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM
6 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM
HADO Hatay’a ‘hayırlı olsun’ ama!
HADO Hatay’a ‘hayırlı olsun’ ama!
Durun bu Yollardan Gitmeyin
Durun bu Yollardan Gitmeyin
Amerika’yla Gerilim Bitti mi?
Amerika’yla Gerilim Bitti mi?
29 Ekim 1923… 24 Ağustos 2015
29 Ekim 1923… 24 Ağustos 2015

KURTARAN VE YÜKSELTEN LİDER ARANIYOR?!..
82 okunma

Sevgili okurlar;

Bilhassa Ülkemizin son 15 yıl içerisinde düşürüldüğü duruma (?!); sosyal, ekonomik, eğitim, sağlık, adalet, hukuk, güven, ahlâk, insan hakları, saygı, sevgi, eşitlik, barış, huzur ve evrensel anlayış gibi toplumsal değerlerin varlığı, yokluğu; azlığı, çokluğu; kalitesi ve devamlılığı pencerelerinin, hangisinden bakarsanız bakınız, hiç birinde “oh ne güzel” diyebileceğiniz bir atmosferin varlığından söz edilmez hale gelindiğini görmede ne yazık ki, fazla da zorlanmazsınız?!..

Bu nedenledir ki; içine düşürüldüğümüz (?!) mevcut durum bende “Kurtuluş Savaşı” öncesini çağrıştırmakla birlikte, yine bir “Toplumsal uyanış; Kurtuluş Savaşı ruhu ve kurtarıcı bir lidere” ihtiyaç hasıl olmuştur…

Toplumsal olarak birlikte göğüslediğimiz günümüz ahval ve şartlarının ağırlığını da dikkate alarak, kurtarıcı olabilmesi bakımından o “yokluğu çekilen lider nasıl olmalıdır?!”  sualine “milli ve yerli ” cevap vermemiz gerekirse,  sanırım o cevap önem sıralamasına göre şöyle olmalıdır:

1-Toplumsal huzur ve güveni tesis ederek işe koyulmalı…

2-Toplumsal uzlaşmada ortak değerlerin önemini esas almalıdır…

3-Toplumda olabilmesi muhtemel her türlü ayrışma ve kutuplaştırma eğilimini ortadan kaldırıcı anlayışı önemsemelidir…

4- Ülke kaynaklarını da dikkate alarak, ilerleten ve öngören projelerin geliştirilmesinde teşvik edici olmalıdır…

5- İç değerlerini iş değerlerine dönüştüren bakış sergilemelidir…

6- Toplumun doğru bilgilendirilmesi hususunu ilke edinmelidir…

7-Ahlâkı, hakkaniyeti, empatiyi, güveni sadece söylemlere konu etmemeli ve kaliteli yaşama da yansıtmalıdır…

8-Din ve inanç kavramının; tek başına “anahtar teslimi mutluluk” vaat etmeyeceğini; diğer toplumsal değerlerin de varlığını ve önemini dikkate almalıdır…

9- Söz ve söylemleri; sadece his merkezli değil, akla, hukuka, gerçeğe, güvene ve ahlâka uygun düşmelidir…

10-Bireysel ve toplumsal ahlâkın gelişmesinde, bir arada yaşama kültürünün önemini fark edebilmelidir…

11-Kendine dürüst olmalı ve yaptıklarını, yapamadıklarını ayırt etmede egosuna yenik düşmemelidir…

12-Ortak değerlerin erozyona uğraması halinde toplumun ağır bedeller ödeyebileceğini görebilmelidir…

13-Bilgi ve teknolojinin, ortak değerler sayesinde bilgeliğe dönüşebileceğini öngörebilmelidir…

14-Yaşanan savaşların, anlamsız kutuplaşmalardan doğduğunu içselleştirmeli; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz ifadeleriyle, “Yurtta Sulhun, Cihanda Sulhun” tarafı olmalıdır…

15- Hacı Bektaşi Veli’yi, Mevlana’yı, Yunus Emre’yi, Ahi Evran’ı özümseyebilmeli ve dayanışma ruhunu yaşayabilmeli…

16- Her iş ve eyleminde şeffaf olmayı, aldatmamayı, hamaset yapmamayı ilke edinmiş olmalıdır…

17-“Ar-Ge”’ye önem veren, mukayese ederek değerlendiren, zamanı ve kaynağı olabildiğince markalı üretime dönüştürebilmeyi amaç edinmelidir…

18- Çağdaş Eğitim, kültür, tarih, sanat, turizm, tiyatro, bilim ve teknoloji gibi ortak değerleri öncelikleri arasına almalı ve liyakat temelinde geliştirebilmelidir…

19-Tasarruf açığının borçlanarak değil; üreterek kapatılmasının doğru olduğunu görebilmelidir…

20-Sürdürülebilir büyüme için verimli alanlara yatırım yapmaya öncülük edebilmelidir…

21- İnsana ve insanlığa dair hakların (fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, eğitim ve yatırım özgürlüğü vs) hukuk çerçevesinde kullanılmasının önemini içselleştirebilmiş olmalı, kendisini konu etse dahi, bu özgürlüklerin kullanılmasında öncülük yapmalıdır…

22-Güçlü ekonomilerin güçlü kurumlarla inşa edileceğini ilke bilmelidir…

23-Diyalogun öneminden hareketle, danışarak, istişare ederek menzile gitmenin tarafı olabilmelidir…

24-Cinsiyet ayrımına kararlılıkla karşı çıkabilmeli ve kadınların iş dünyasında daha fazla katkı yapmalarının önemini görebilmelidir…

25-Söylemi tırısa kalkan, eylemi yerlerde sürünen olmamalıdır…

26-Birleştirici değer olan dinin; ayrıştırıcı hale getirilmesine meydan vermemelidir…

27-Ahlâkı sadece dinle açıklayan olmak yerine, samimi ve hakkaniyet içeren davranışlarla yansıtmayı ve örnek olmayı bilmelidir…

AMA… AMA… AMA…

1-Haramzade olup, kul hakkını, din ve diyaneti, haccı, zekatı konu eden vaiz olmamalıdır?!..

2-İpe sapa gelmeyen yanlış, yalan icraatlarını, bağırarak, “heeyyt!” diyerek kapatmaya çalışmamalıdır?!…

3- Ak ile karayı ayırt edemeyecek kadar (?!) zihni bulanmamalıdır?!..

4- Kusurunu, kabahatini bizzat ifade etmek isteyeniz ağzını kapatma yolları (?!) aramamalıdır…

5- Beytülmalı “Ben” tülmala dönüştürmemeli, yetimin de, öksüzün de hak sahibi olduğunu maksatlı unutkanlığa(?!) feda eylememelidir?!..

6-Ayrıştırma siyasetinden nemalanmaya çalışmamalıdır?!..

7-Erdemli davranış sergileyip; yanlışın doğrusunu göstererek muhalefet edenlere iftira çamuru atmaktan kaçınmalıdır?!..

8- Fırsatları şahsi mülke dönüştürmemelidir?!..

9-“Milli-manevi ve yerli değerleri” siyasi argüman olarak kullanıp paçavraya eylememelidir?!..

10- Tatlı tatlı yemenin; acı acı sonucunu yemeden önce görebilmelidir?!…

Bu vasıflarda lider bulabilmek için; evvelemirde toplum; kendisini gözden geçirmeli ve nereden yanlış yaptığını fark edip, bu yanlıştan biran önce vazgeçmeli ve samimiyetten yana irade beyan ederek; defalarca aldatılmaktan kurtulmalıdır!!..

Aksi halde, “KURTARICI VE YÜKSELTİCİ LİDER” aramanın gereği yoktur?!.


Yukarı Geri Ana Sayfa