Kısa Kısa 14 Mart Haftası Yazısı
Kısa Kısa 14 Mart Haftası Yazısı
Çıkar ve Baskı Grubu Derken Mafyalaşan Cemaatleşme
Çıkar ve Baskı Grubu Derken Mafyalaşan Cemaatleşme
ANNE SÜTÜ
ANNE SÜTÜ
Tek çözüm laikliktir!
Tek çözüm laikliktir!
SANATÇININ MERDİKIPTİSİ…
SANATÇININ MERDİKIPTİSİ…
KADIN VE KARA TAASUP
KADIN VE KARA TAASUP
İnternet Dostlarından Gelenler!..
İnternet Dostlarından Gelenler!..
29 Ekim 1923… 24 Ağustos 2015
29 Ekim 1923… 24 Ağustos 2015

Milli ve yerli olmak ya da olamamak!
40 okunma

12 Eylül 1980 öncesinde, Demirel Hükümeti’nde Başbakanlık Müsteşarı ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşar Vekili olarak görev yaparken 24 Ocak 1980’de ‘Ekonomik ve İstikrar Programı’nı hazırlayan ve uygulamaya koyan Turgut Özal, aslında bu Programı; ülkenin tamamen çıkmaza giren dış ödemeler dengesini, gerileyen milli geliri, kaybolan kredi verilebilirliği ve yapılamayan küçük transferleri dikkate alarak hazırlamıştı.

Gerçektende 12 Eylül 1980 öncesinde, Türkiye’nin dış ticaret hacmi çok dar ve kısırdı. Yatırımın, ithalatın ve ihracatın ülkenin lokomotifi olarak yeniden düzenlenmesi ve ihracatın teşvik edilmesi gerekiyordu. 24 Ocak 1980’de alınan Ekonomik ve İstikrar Kararları ile ithalata ve ihracata sınırsız serbestlik getirilmiş, Devlet sübvansiyonu ihracata kaydırılmıştı. Ülkeye döviz girdisi sağlamak için ‘Vergi İadesi’ uygulaması daha cazip hale getirilmişti.

12 Eylül 1980 askeri darbe düzeninde (1980-1983), Cumhuriyet’in kuruluşundun itibaren uygulanmakta olan ‘Karma Ekonomik Sistem’den ‘Serbest Pazar Ekonomisi’ne geçiş hiç de kolay olmamıştı. Başbakan Bülend Ulusu Hükümeti’nde Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev alan Turgut Özal; 22 ay görevde kaldığı sürede, kontrolündeki zorlayıcı ve müdahaleci kararları liberalleştirmede ve değiştirmekte hayli zorlanmamıştı. Ekonomik sistem değişikliğinde birçok sancılı olay yaşanmıştı.

Her ne sebeple olursa olsun, Turgut Özal; 12 Eylül düzeninde kurulan ve ANAP iktidarına kadar işbaşında kalan Bülend Ulusu Hükümeti’ndeki Ekonomiden Sorumlu Başbakan yardımcılığı görevinden 14 Temmuz 1982 tarihinde istifa etmiş ve 20 Mayıs 1983’te ANAVATAN Partisi’ni (ANAP)  kurmuştu. Türkiye genelinde 6 Kasım 1983’te yapılan milletvekilliği seçiminde 400 kişiden oluşan parlamentoda 211 milletvekili çıkarak hem tek başına iktidar hem de 45. Hükümet’in başbakanı olmuştu.

Başbakan Özal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) okuduğu Hükümet Programı’nda, Türkiye’de her şeyi yeniden düzenleyecek ‘başlat’ düğmesine basmış ve “……Hükümetimiz, rekabete dayalı ‘Serbest Pazar Ekonomisi’ni esas almaktadır…..” demişti. Hükümet’in iktisadi politikasında ihracatın çok önemli bir yeri olacağını özellikle de vurgulamıştı. Keza, aynı Hükümet Programı’nda yer alan, “…….asıl olan devletin zenginliği sonucu milletin zenginliği değil, milletin zenginliği sonucu devletin zengin olmasıdır……” sözleriyle de Özal, bazı çevrelere basit ve kolay anlaşılabilir mesajlar da vermişti.

Ancak ve özellikle de 198’li yıllarda izlenen ihracat politikaları ve buna bağlı olarak uygulanan sanayileşme politikaları, ihracatı teşvik politikaları ve ihracattan beklenen döviz gelirleri ile GSMH ‘da beklenen artışlar arasında bir paralellik görülmemişti. Bir taraftan ihracatımız rakamlar itibariyle büyürken, diğer taraftan bu ihracatımızı gerçekleştiren gerek kamu ve gerekse özel sektör imalat yatırımlarında reel bazda yıllık ortalama % 5 bir gerileme olmuştu.

Diğer taraftan ihracatı kolaylaştıracak teşvik tedbirleri yalnız ihracat safhasında yoğunlaştırıldığından adeta ihracatımız diğer kalemlerden elde edilen gelirler ve yine kamunun sağladığı yardımlarla ayakta durur hale gelmişti. Bu sebeple ihracat politikalarımız bu yönleriyle üretim artışına yol açmayan, dış rekabet şartlarına uymayan ve kısa vadeli kâr gözeten bir yapıya bürünmüştü.

Ayrıca ihracatı teşvik amacıyla alınan hukuki, idarî ve mali tedbirler birçok yolsuzluklara yol açmış ve Türk kamuoyunda ‘Hayali İhracat’ diye bilinen olayları doğurmuştu. Hal böyleyken; 1980’li yıllarda ülkeyi yönetenler ihracat politikalarımızdan doğan yanlışlıkları ve ortaya atılan rüşvet ve yolsuzluk iddialarını tartışmak ve bunları araştırarak Türk kamuoyuna bilgi vermekten adeta kaçınmışlardı.

TBMM Genel Kurulu’nun 15 Ocak 1992 tarihli ve 26. Birleşiminde 154 sayılı kararıyla kurulan 10/5,8 numaralı Hayali İhracat Araştırma Komisyonu görevini tamamlamış, gerekli inceleme ve araştırma sonunda hazırlanmış olan raporu ve eklerini TBMM Başkanlığı’na sunmuşsa da, Devlet hayalcilere tokadını vuramamıştı.

TBMM 10/5,8 numaralı raporuna göre; T.C. Merkez Bankası’nın 1.1.1984 – 31.12.1990 tarihleri arasında ülke genelinde hayalcilere yapılan ihracatta vergi iadesi ödemelerinin 226 908 779 840 TL, DFİF pirim ödemelerinin 40 137 298 286 TL ve KKDF ödemelerinin ise 118 261 170 447 TL tutarında olduğu tespit edilmişti.  Ayrıca aynı dönemde adına rapor düzenlenen 485 firmadan 469’unun hayali ihracata adı karıştığı, bu firmaların çok küçük sermayelerle kurulduğu ve sermayelerinin bazen yüzlerce kat fazlası kadar haksız teşvik aldıkları da tespit edilmişti.

Sonuç olarak; TBMM Hayali İhracat Araştırma Komisyonu’nda ifade veren dönemin önemli üst düzey bürokratları, sorumluluğu  hep Özal Ailesi’nin üstüne atsalar da, Komisyon’da; dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eşi Semra Hanım, küçük oğlu Efe ve kardeşi Yusuf Bozkurt Özal’ın ifadeleri alınamamıştı. Özal’a, hayali ihracat yolsuzluğuna karışan firmalara haksız yere ödenen 50 milyar dolarlık Hazine vurgununun hesabı sorulamamıştı.

Ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 17 Nisan 1993 günü ebediyete göç edince; eşi, oğlu ve kardeşi cezai sorumluluktan kurtulmuştu. Böylelikle TBMM Genel Kurulu’nda hayali ihracatın diğer sorumluları da aklanmış; hayali ihracatın asıl kolları Devlet’çe yanlış adreslerde aranmıştı. Hayali ihracattan kaynaklanan 50 milyar dolarlık Türkiye’nin en büyük Hazine soygunu da TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin parmak çokluğuyla ‘hasıraltı’ edilmişti.

Son 35 yıllık kısa Türk siyasi tarihinde; Başbakan Turgut Özal, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım yönetimindeki Türkiye’de; dış ticaret sektörünün ahlâkı ve ekonomi düzeltilememiş, gümrükler delik deşik edilmiş, rüşvet ve yolsuzluklarla etkin mücadele edilememişti. Gelmiş geçmiş hangi iktidar döneminde olursa olsun; Türkiye’de hırsızlıklar, üçkâğıtlar, usulsüzlük ve yolsuzluklar çeşitlenerek artmış, ekonominin ahlâkı bozulmuştu. Türkiye birilerinin cebi için sermaye yapılmış, kayıtsız ekonomi rüşvetle pompalanmış ve kamu görevlileri bu tür hastalıklardan kurtulamamıştı. Türkiye ‘Temiz Toplum’ yaratamamıştı!

LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ!

Aslında Turgut Özal’ın 1984’de uygulamayı koyduğu ‘Serbest Pazar” düzeninde Devlet de Millet de zengin olamamıştı.   Üstelik Türkiye’de ‘Temiz Toplum’ da yaratılamamıştı. 1984’ten bu yana  önce ANAP, sonra da AKP iktidarları ‘özelleştirme’ adı altında milli değerlerimiz olan her şeyi adeta bir mirasyedi gibi ellerine geçen her malı ve ellerinde bulunun her hizmeti ölmüş eşek fiyatına sattılar. Şimdilerde de 14 şeker fabrikasını satıyorlar. Meğer bu ülkede Devletin ve Milletin ne kadar çok malı mülkü varmış; ne hikmetse sata sata bitiremiyorlar! İktidar,  geçmişten devralmış olduğu onurlu mirası har vurup harman savuruyor!

Peki,  dış borcumuz azalıyor mu? ? Hayır! Aksine,  dış borcumuz daha da artıyor! Cari ve bütçe açığımız azalıyor mu? Hayır!  Daha da artıyor!  Öyleyse paralar nerede? Hazine’de para yok! Özelleştirmeden elde edilen paralar çarçur ediliyor! Serbest Pazar düzeninde Devlet yatırım yapmıyor. Devlet ancak “Yap-İşlet-Devret” modeli ile köprü, tünel, metro ve şehir hastanesi projeleri üretiyor. Yandaş müteahhitlere garantiler vererek, milletin ödediği vergiler özel sektöre transfer ediliyor. Anlayacağınız iktidar, Milletin vergileri ile yol, köprü, tünel, şehir hastanesi yaptırıp göz boyuyor.

Oysaki söylemekten dilimizde tüy bitti. Bir Devlet sadece vergi ile büyüyemez; üretim ile büyür,  ihracat ile büyür, sanayi ile büyür, tarım ile büyür. Toplanan vergiler yetmiyor! Dışarıdan 300 milyar dolardan fazla  borç aldılar.  Yine yetmiyor! Devletin bütün birikimleri satıldı. Yine yetmiyor! İğneden ipliğe kadar,  her şeye yapılan zamlar da yetmiyor! Soygun çok büyük! Türkiye 2018 yılında 210 milyar dolar daha borç arıyor. Ekonomi Bakanı Zeybekçi Suudi Arabistan’da açıkça itiraf etti: “Türkiye’nin finansa ihtiyacı var” dedi.

Peki, AKP iktidarlarında satılan fabrikaların parası ne oldu? Türkiye, dünyanın en yüksek ÖTV ve vergi alınan ülkesidir. Akaryakıtta % 80 vergi alınıyor. Nerede bu paralar? Hani biz IMF’ye borç verir duruma gelmiştik? Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Vatana ihanetin nedeni olmaz! Er ya da geç bedeli olur.”

Siyasi görüşümüz ne olursa olsun! Ortak kaygımız Türkiye’dir. Bize yerli araba ve tanktan önce et, buğday, saman, pirinç, mısır, mercimek ve sebze lazım! Candaş ve yandaş televizyon kanalları iktidarın hizmetindedir; yalan söylüyor, halkı uyutmak için gerçekleri gizliyor. Üretilen değer toplumla paylaşılmıyor. Ortadoğu’dan, özellikle de Suriye’den gelen göç dalgası, toplumda büyük bir hoşnutsuzluğa yol açıyor. Türkiye’yi 2002’den beri yönetenler geleceğe emin adımlarla yürüyemediler. İnsan ömrü bir masal gibidir; ömrün ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar onurlu ve kaliteli yaşandığı önemlidir. İktidar önünü göremiyor; geleceğini bilemiyor ve bu onun psikolojisini etkiliyor. İktidar şakşakçıları ne derse desin, Türkiye ekonomisi çıkmazdadır. Türkiye’de üreticiler can çekişiyor. Millet de Türkiye’de her konuda sorun yaratanlardan sorunu çözmelerini bekliyor.

Türkiye 2011 yılından buyana tüm enerjisini Suriyeli sığınmacılar, terör ve sınır güvenliği için harcıyor.  Yeni üretim tesisleri kurulamıyor. Devlet yatırım yapmıyor. Bugün yatırımın büyük kısmını özel sektör yapıyor. Bu yıla baktığımız zaman 128 milyar TL kamu, bir trilyonun üzerinde özel sektör yatırımı var. Ama yetmiyor! Türkiye nüfusu hızla artıyor.  Türkiye Çin’den kuru fasulye, Romanya’dan ayçiçeği, Meksika’dan nohut, Peru’dan nar, Bulgaristan’dan saman, Şili’den elma, KKTC’den kırmızıbiber, domates, Ukrayna’dan kabak, Avustralya’dan havuç, Fransa’dan yulaf, İran’dan kavun-karpuz, Kanada’dan bezelye, İspanya’dan kereviz, Almanya’dan patates ve ABD’den ceviz ithal ediyor.

Milli olmak; Özelleştirme adı altında Cumhuriyet’in tüm birikimlerini satıp, ülkeyi samana muhtaç etmek değildir. Bu ülkeyi borca mahkûm etmek hiç değildir. Şahsiyetli bir dış politika izlemek yerine, ABD ve Rusya’nın kapısına yapışmak da değildir. Türkiye adalette, dünya ülkeleri arasında 80’inci sıradadır. Rüşvet ve yolsuzlukta zirve yapan ülkeler arasındadır. Türkiye ekonomide dışa bağımlı, borca mahkûm bir ülkedir. Devlet bütçesi; yatırım bütçesi değil,  faiz bütçesidir. Türkiye şu anda Hukuk Devleti değildir. Türkiye’de milyonlar ellerini havaya kaldırıp adalet arıyorlar. TÜİK verilerine göre, ülke nüfusunun yarısı mutsuzdur. Türkiye’de korku dağları sarmış; millet susmuş, konuşamıyor!

Aslında halk, Türkiye’de biran sonra bile ne olacağını kestiremiyor. Olağanüstü Hal’den kurtulup, ülkede Adaletin tesisini, Hukukun üstünlüğünü ve haksızlıkların bitmesini istiyor! Türkiye’de “asgari ücret” açlık sınırındadır. Türkiye; topraklarının çoğu ekilmeyen,  çiftçileri mağdur, geçim sıkıntısı çeken bir ülkedir. Türkiye, Avrupa’nın, Amerika’nın, Rusya ve Çin’in etine, mercimeğine,  samanına, buğdayına ve sarımsağına muhtaç hale getirilmiş bir ülkedir.

Bugün içinde bulunduğumuz durum, 15 yıl öncesiyle kıyaslanamaz derecede vahimdir. Türkiye 20 aydır Olağanüstü Hal ile yönetilen bir ülkedir. Kamuoyunda ‘garantili projeler’ olarak bilinin;  köprü, tünel, metro ve şehir hastaneleri gibi Kamu – Özel sektör İşbirliği projeleri, iktidar tarafından abartılı garanti bedelleriyle yolsuzluklar için finansman modeli haline dönüştürülmüştür.

Türkiye Irak’ta kendi iradesini ABD’nin iradesine teslim ettikten sonra rotayı şaşırmıştır. Bu iktidar politika belirlemede tasnif bile yapamıyor. Ekonomi, eğitim, sosyal problemler konuşulmuyor. Son günlerde iktidarın tek derdi İstanbul Kanalı ve 14 tane şeker fabrikasının özelleştirilmesidir. Bu özelleştirmeler mi memleketi düze çıkaracak? Bu nasıl milli bir mantıktır? Milli değerler; bir ulusun kendine özgü saydığı ve sahip olmakla övündüğü toplumsal ve kültürel öğeler değil midir? Özal’ın Liberal Ekonomisi; ekonomik faaliyetlerin tam rekabet şartları içinde serbestçe yapılabildiği, ekonomik sorunların çözümünün Devletin ekonomiye müdahalesiyle değil, fiyat mekanizması aracılığı ile gerçekleştirildiği ekonomi modeli değil midir?

Türk Milleti uyanıyor! Halkın gerçeği bilerek, gerçeği görerek hala yalanlara inanması aptallığından değildir. Halk internet, google, sosyal medya sayesinde her türlü bilgiye ulaşabiliyor. Halk 2019’da yapılacak seçimleri dört gözle bekliyor.  Halk biliyor ki İsrail, suyu olmayan Avara Çölü’nde su buluyor, sera çiftlikleri kuruyor, 1 milyar Euro değerinde tarım ürünü ihraç ediyor. Konya’dan küçük Hollanda, Türkiye’nin 5 katı tarım ürünü ihraç ediyor. 80 milyonluk Türkiye ise buğday,  saman, mercimek, nohut, pirinç elma ve armut ithal ediyor. Türkiye neden milli ve yerli üretimi geliştiremiyor? Devlet aklı nerede? KOSGEB destekli girişimciler ne üretiyor?

AKP 15 yıldır tek başına iktidar! Milleti zenginleştirmek için ne yapıyor? Ben söyleyeyim: Din ticareti yapıyor! Ortadoğu ülkelerini yeniden dizayn etmeye kalkışıyor. Çünkü dünyadaki en kârlı ticaret din tüccarlığıdır. Ne de olsa sermayesi yalan, müşterisi cahildir. Zannetmeyin ki Türkiye Devlet eliyle kalkınıyor. Türkiye’nin kalkınması özel sektörün gücü ile oluyor. Ülkede yatırımın büyük kısmını özel sektör yapıyor. Türkiye genelinde, sadece Ocak 2018’de 9.631 şirket kurulmuştur. Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) çalışıyor; üretiyor, istihdam yaratıyor, ihracat yapıyor. Kalkınma yerelde yapılıyor ve artık şehirler yarışıyor.

Siyasi iktidar, geleceğimizin muhasebesini iyi yapamıyor. Türkiye’de sermaye birikimi, banka faizi- enflâsyon farkından oluşuyor. 24 Ocak 1980 Kararları ile birlikte bu tablo tamamen değişmeye başlamış olsa da dış borcumuz sürekli artıyor. Türkiye’nin cari ve bütçe açığı büyümüştür.  Cari ve bütçe açığını kapatmak için bir yandan ihracat arttırmalı ama diğer yandan da ara mal ihtiyacı Türkiye’den karşılanmalıdır. Daha fazla Organize Sanayi Bölgelerimiz (OSB), küçük ve orta boy işletmelerimiz (KOBİ) olmalıdır. Üretim, daha çok yükte hafif pahada ağır ürünlere yönelmelidir.

Sözün özü: Türkiye kan kaybediyor! İktidar, üretmek isteyenin önündeki tüm engelleri kaldırmalıdır. İş dünyasına milli ve yerli politikalar ile yön vermelidir. Gayri milli politikalardan vazgeçmelidir.  Çünkü lafla peynir gemisi yürümez. Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez! Ancak AKP iktidarına ve ‘Cumhur İttifakı’na muhaliflere de bir çift sözümüz var: Fırtına şiddeti ne olursa olsun; martılar, sevdiği denizden asla vazgeçmez!


Yukarı Geri Ana Sayfa