ANKARA’MIN ATATÜRK’SÜZ BAŞKANI ??!!..
ANKARA’MIN ATATÜRK’SÜZ BAŞKANI ??!!..
Bu  Başka  Bir  Açlık !..
Bu Başka Bir Açlık !..
6 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM
6 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM
HADO Hatay’a ‘hayırlı olsun’ ama!
HADO Hatay’a ‘hayırlı olsun’ ama!
Durun bu Yollardan Gitmeyin
Durun bu Yollardan Gitmeyin
Amerika’yla Gerilim Bitti mi?
Amerika’yla Gerilim Bitti mi?
29 Ekim 1923… 24 Ağustos 2015
29 Ekim 1923… 24 Ağustos 2015

TBMM DENK Bütçeye Dönmek Zorundadır
340 okunma

TBMM DENK bütçeye dönmek zorundadır. Çünkü aşağıda da okuyacağınız gibi açık bütçe yolundan giderek vatanımızı da yüce dinimizi de kaybettik.Daha önceleri de yazdığımızve  sizin de okuya okuya gınagetirdiğinizgibi bütçemizin NEDEN  Denk olması gerektiğini ısrarla yazıyoruz. Çünkü açık bütçe demek Türk milletinin sofrasından yiyeceklerini ve ceplerinden paralarını almak demektir. Türk milletini iflasa sürüklemek demektir.her gün artan zamlar demektir. Her gün artan zamlarla hayat güzelliği de olmaz. Hayat da olmaz. Çünkü açık bütçe enflasyon ve yağmur gibi yağan zamlar hayatı bozan yaşamı bozan aşkları bozan mutluluğu bozan ve yıkan bir musibettir. Onun için açık bütçelerin yapılması hepimizi yakından ilgilendiren bir “ Millî Konudur.” Ayrıca açık bütçeler ve zamlarTürk Milletinin Anadolu’daki yaşam güvenliğini bozan önemli bir siyasi  yolun tekerleğidir.   Peki, açık bütçelerin Türk milletinin Anadolu’daki yaşam güvenliğini bozduğunu kim söylüyor. Bakalım kim söylüyor.

“ Bu günkü savaşmalarımızın gayesi tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın bütünü ancak mali bağımsızlıkla mümkünüdür. Mali bağımsızlığın korunması için “ İLK ŞART” bütçenin ekonomik bünye ile orantılı ve DENK olmasıdır.” Mustafa Kemal Atatürk.

Şimdi tarihimizde yaşanmış iki bütçe kesiti sunalım. 1911 yılı bütçe kanununa birlikte göz atalım. Maliye Bakanlığı gelirler Genel Müdürlüğü uzmanlarından müteveffa Cihan Duru ve Arkadaşlarının yazdığı öznel tarihi ve acı bir kitap var.(1) Bu kitaba göre 1911 bütçesinin Meclisi Mebusan’a sunuş yazısında Maliye Nazırı Cavit bey. Şöyle yazmıştır.

Açık bütçenin terbiye edici faziletkarisi vardır.

Meclisi Mebusan Bütçe Encümeni Raporunda ise :”Bütçe açıklarını istikrazla kapatanlar istiklali malilerini tahdit ederler. Denilmiştir. Bu önemli bir tarih süreci olduğundan günümüz Türkçesiile de yazıyorum. Bağışlayın.

Bütçe açıklarının terbiye edici fazileti ( Güzel Özelliği) vardır.

Bütçe açıklarınıborçlarla kapatanlar mali bağımsızlıklarını sınırlandırmış olurlar.

Ne yazık ki 1911 bütçesi açık olarak çıkarılmıştır. Ondan sonra balkan savaşları birinci Cihan savaşları Mondros mütarekesi SEVR anlaşması yaşanmış ve açık bütçelerin faziletkarisi de görülmüştür.

Şimdi gelelimAtatürk döneminden bazı rakamları yeniden hatırlamaya. 15 adet bütçe yapılmıştır. 12 si DENK bütçedir. Bir bütçe açıktır. 1929 bütçesidir. İki bütçe fazla vermiştir. Bir ABD doları 80 kuruştur.

Atatürk öldükten sonra  Celal Bayar kısa bir süre başbakanlığa devam etmiştir. 25 Ocak 1939 da Cumhurbaşkanına istifasını sunmuş yerine Refik Saydam Hükümetikurulmuştur. Refik Saydam Hükümeti programını 27 Ocak 1939 da TBMM ne sunmuştur. Programda yer alan şu cümle çok önemlidir. “ Maliyemizin ana ilkesini, Cumhuriyet döneminin memleketimizde ilk olarak sağladığı ve titizlikle koruduğu gerçek ve samimi anlamı ile “DENK”bütçe esası teşkil edecektir.” (1) BU hükümet programına TBMM de oybirliği ile Güven Oyu verişmiştir.Bu nedenle bu görüşün TBMM değişmez ilke ve görüşü olduğuna şüphe yoktur.(Ne yazık ki 14 Mayıs 1950 den sonra gelen hükümetlerin hiç birinin programında bu madde yer almamıştır.)

1957 de DP hükümetinin programını eleştiren İsmet İnönü tarihin bu acı değişimini şöyle dile getiriyordu:

“Enflasyon politikası iktidarın daha ilk yıllarından itibaren iktisadi bünyeyi süratle takatinden düşürerek  1952 sonbaharı başlarında memleketi tam manasıyla iflasa sürüklemiştir. Kelimeyi tartarak kullanıyoruz.(2)

Biz bu gün yaşadıklarımızı İsmet İnönü’nün deyimi ile söylüyoruz ve diyoruz ki: 14 Mayıs 1950 başlayan açık bütçe furyası sonucunda  her gelen iktidar bir önceki gibi açık bütçeler yapa yapa bu gün Türk milleti bir simidi1.000.000 TL ye alıyor. Ve Kızılay- Ankara’da 1.500.000 TL ye bir defi hacet yapabiliyor. TBMM de görüşülmekte olan 2018 mali yılı bütçesi de 65. Milyar açıktır. Yukarıda da yazıldığı gibi Tarih bize açık bütçenin SEVR yolu olduğunu göstermiştir. Durmak yok yoladevamla bir yere varamadık. Barı duralım ve DENK bütçeye dönelim. Gemicilik deyimi ile “VİYA BÖYLE”demeyelim. Tarih bize acı acı öğretmiştir ki: Ulusumuzun bekası ve refahı için TBMM DENK bütçeye dönmek zorundadır.

TBMM  DENK bütçeye dönmek zorundadır.

TBMM  DENK bütçeye dönmek zorundadır

TBMM  DENK bütçeye dönmek zorundadır

Tanrı TBMM nin DENK bütçe mücadelesinde yolunu açık etsin.

(1) Cihan Duru, K. Turan, A. Öngeoğlu: Atatürk Dönemi Maliye Politikası .TİSA matbaa 1982- Ankara.

(2) İsmet İnönü’nünTBMM deki konuşmaları .TBMM yayınları Cilt 2. S. 243

(3) Mahmut Goloğlu: Milli Şef Dönemi. İş. Bankası yayınları 2012 İstanbul S.6


Yukarı Geri Ana Sayfa